1.4.2018

E-archivator

Zálohování v zašifrovaných a bezpečných 2 nezávislých systémech:

zajišťujeme zálohování a archivace účetních dokladů dle předepsaných zákonných lhůt (účetní závěrka a výroční zpráva 10 let

účetní doklady a knihy 5 let

komunikace z datové schránky včetně dokladů o doručení apod. 5 let

ostatní dokumenty dle objednávky služby

fotografie dle objednávky služby

 

cena se odvíjí od požadované velikosti místa           základní cena: ……………../rok

Zpět