1.4.2018

Znalosti

Bezpečnost
V našich řadách máme pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou informační bezpečnosti a publikační činností v této oblasti. V poslední době se orientujeme zejména na problematiku soukromí. Již téměř dvacet let zajišťujeme výuku ochrany informací na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti jsme se účastnili přípravy zákona o elektronickém podpisu, nyní se snažíme co nejlépe přispívat k tvorbě prováděcích předpisů pro GDPR.

Provoz IT systémů
Dlouhodobě se zabýváme provozem informačních systémů. Máme dlouholeté zkušenosti s řízením provozu rozsáhlých systémů centrálních úřadů státní správy, ale i s provozováním IT prostředí malých lokálních firem. Provoz formujeme v duchu standardů ITIL a ISO20000 a vždy maximálně zohledňujeme obchodní kulturu zákazníka.

e-Government
EGON, JIP, ROS, KAAS, ROB, ISDS, EIDAS, PaDES, … a mnoho dalších, jde vám z toho hlava kolem? Netušíte, jaké jsou vaše povinnosti, co od těchto systémů e-governmentu čekat? Naši odborníci mají více jak dvacetiletou zkušenost s IT projekty v oblasti státní správy.

Komunikační technologie
V mnoha IT situacích je nezbytné umět se podívat přímo do přenášených dat, nebo provést změnu komunikační infrastruktury. Proto si soustavně udržujeme detailní znalost komunikačních technologií, přenosových protokolů a nastavení síťového prostředí. V námi budovaných infrastrukturách se specializujeme na technologii Mikrotik.

Obchodní právo
Na rozdíl od mnoha IT společností máme praxi i v řízení právního oddělení velké průmyslové korporace i s právní problematikou bankovních institucí a investičních společností. V oblasti fůzí, oddělování dceřinných společností či outsourcingu IT služeb tak umíme nabídnout velmi komplexní pohled.