E-archiver aktualizace

V rámci poslední aktualizace došlo k reimplementaci způsobu uložení hlavního šifrovacího klíče, a byly dokončeny testy s MySQL 8 a MariaDB 10.

Leave a Reply